Category: Classical

Classical by Maunos

Daeth yr Awr - Cwmni Theatr leuenctud Yr Urdd - Jiwdas (Vinyl, LP)

8 thoughts on “ Daeth yr Awr - Cwmni Theatr leuenctud Yr Urdd - Jiwdas (Vinyl, LP) ”

  1. O ail wrando ar yr LP mae trac Rhiannon Tomos, India’r Prynhawn, yn sefyll allan. fel yr albwm, yn mynd milltir yr awr. 6/10 DEWI SNELSON. hysbys rhaglen yr urdd 23/11/
  2. ACThO Astudiaeth o’r Cysyniad o Theatr Ôl-Ddramataidd yng Nghyd-Destun Gwaith Cwmni Brith Gof a’i Ddilynwyr ac Aled Jones Williams. Traethawd PhD Prifysgol Aberystwyth, AD Yr Allor Deuluaidd: sef, Casgliad o Weddiau, i’w Harferyd Mewn Teulu, .
  3. Page 2 in result lists. Shop records with Sain label for sale on CDandLP in Vinyl and CD format.
  4. Offering slick classic rock with bluesy and slight funky edges, this is a consistently accomplished LP without ever being very exciting. For no obvious reason, the lyrics namecheck Siouxsie & The Banshees at one point. GRADE: C+. See also Hos Anna, Lotte Rømer. Cwmni Theatr Ieuenctid Yr Urdd (UK): Jiwdas (Sain R, double, ) Folk/Rock.
  5. Yn , am y tro cyntaf daeth yr Eisteddfod i Ganolfan Mileniwm Cymru a llwyfannwyd sioe Les Miserables gan Gwmni Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru. Ers hynny mae Cwmni Theatr yr Urdd wedi cael ei ailsefydlu ac yn mynd o nerth i nerth. Mae’r Urdd yn rhan o gynllun Bardd Plant Cymru, gyda S4C, Cyngor Llyfrau Cymru a'r Academi yn bartneriaid.
  6. Oct 09,  · Daeth yr Awr (feat. Theatr Ieuenctid yr Urdd) [From "Jiwdas"] Delwyn Siôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *